Situatia infirmierelor din Romania

By martie 26, 2015Articole
22770419_m

Aşa cum medicul nu ar putea să îşi desfăşoare munca fără asistentul medical, la fel şi asistentul medical are nevoie de ajutorul infirmierei în vederea asigurării unei îngrijiri de calitate pacienţilor. Asistentul medical ştie în ce constă munca infirmierei, cunoaşte toate aspectele legate de îngrijirea pacienţilor, astfel încât poate delega sarcini infirmierei, lucrând în echipă, spre beneficiul pacienţilor.
Deşi atribuţiile infirmierei nu par atât de importante, ea vine în întâmpinarea nevoilor de bază ale pacienţilor, asigură însoţirea şi transportul pacientului, precum şi mobilizarea acestuia în vederea prevenirii escarelor.

Ce face si ce inseamna munca de infirmiera
Infirmiera ajută persoanele îngrijite să îşi îndeplinească activităţile vieţii cotidiene şi efectuează îngrijiri legate de funcţii de întreţinere şi continuitate a vieţii.
Infirmiera contribuie la îmbunătăţirea stării de sănătate şi la redobândirea autonomiei, în măsura în care este posibil.
Infirmiera lucrează în colaborare şi sub responsabilitatea unui asistent medical, cel mai adesea în cadrul unei echipe pluridisciplinare, şi participă la îngrijirile de sănătate preventive, curative sau paliative.
Infirmiera îşi exercită activitatea în mediul spitalicesc sau extraspitalicesc, în sectorul medical, medico-social sau social.
Infirmiera participă efectiv la:
– asigurarea unui mediu de viaţă şi climat adecvat îngrijirii complexe din punct de vedere fizic, psihic, afectiv;
– asigurarea igienei personale şi a igienei spaţiului de viaţă al persoanei îngrijite; asigurarea hidratării şi a alimentaţiei corespunzătoare a persoanei îngrijite;
– stimularea participării persoanei îngrijite la activităţile zilnice;
-transportul şi însoţirea persoanei îngrijite, respectând permanent drepturile şi confidenţialitatea privind evoluţia stării de sănătate a persoanei îngrijite.

Pregatirea profesionala a infirmierelor
Pregătirea infirmierei este deosebit de importantă, dacă se ţine cont de faptul că, în orice moment, îngrijirile acordate de infirmieră pot pune în pericol siguranţa pacientului.
Pregătirea profesională a infirmierelor a fost efectuată până în anul 2006 de diferite asociaţii, de Crucea Roşie, după o curriculă proprie, sau, de cele mai multe ori, persoanele angajate pe postul de infirmieră nu aveau nicio pregătire de specialitate, ele „formându-se” la locul de muncă.
Pregătirea profesională a infirmierei a fost preluată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) în anul 2006, prin dezvoltarea şi implementarea Programului naţional de pregătire a infirmierelor. Lectorii care predau la cursurile de pregătire a infirmierelor sunt asistenţi medicali, atât cu experienţă profesională, cât şi cu experienţă în predare.
Deţinerea unui certificat de absolvire a cursului este acum o condiţie sine qua non în angajarea infirmierelor în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar.
Pentru dobândirea competenţelor specifice ocupaţiei de infirmieră, personalul auxiliar din instituţiile spitaliceşti şi ambulatoriile de specialitate care acordă îngrijiri de igienă, alimentaţie şi confort persoanelor instituţionalizate are obligativitatea de a urma cursuri de calificare organizate de OAMGMAMR prin Programul naţional de pregătire a infirmierelor.

Situatia infirmierelor in Romania – statistici
Conform INS,in 2009,in sanatate si asistenta sociala, desi numarul femeilor era mai mare decat al barbatilor, venitul mediu al acestora este insa mai mic cu 10% pe acelasi domeniu de ocupatie. Acest lucru se datoreaza faptului ca,de regula, femeile din aceste domenii ocupa pozitii cu un nivel de calificare mai mic (ex:asistente medicale si infirmiere).
INEGALITATEA de sanse si de gen, intalnita inclusiv in furnizarea serviciilor din domeniul sanatatii si asistentei sociale este printre principalele probleme cu care se confrunta infirmierele. Chiar daca ponderea femeilor in aceste domenii este mai mare, nivelul lor de salarizare este mai mic.Conform Bancii Mondiale in 2011 indiferent de pregatirea si studiile acestora,la nivelul tarii exista o rata mare a situatiilor in care femeile sunt platite mai putin decat un barbat pentru o functie similara,indiferent daca aceasta este tot in sectorul serviciilor.
A doua mare nevoie a infirmierelor este legata de ACCESUL LA OCUPARE.In sectorul sanatate si asistenta sociala rata de ocupare a femeilor a inregistrat o scadere de 6% intr-un interval de 4 ani (PRAO-V), iar accesul redus la ocupare este direct corelat cu somajul. Practic,locurile de munca raman o problema,cu atata mai mare in mediul rural.
A treia provocare cu care se confrunta infirmierele romance este calitatea si acoperirea geografica extrem de redusa a serviciilor de sanatate si asistenta sociala si lipsa personalului mediu calificat care sa ofere aceste servicii, cu precadere infirmiere calificate. A fost constatata o lipsa a personalului calificat in meseria de infirmiera atat la nivelul furnizorilor publici (SPAS-uri, DGASPC-uri,spitale) cat si la nivelul furnizorilor privati (ONG-uri). De asemenea, date oficiale furnizate de autoritatile competente  intaresc situatia la nivel national. In cadrul DGASPC Iasi, sunt  133 de infirmiere angajate dintre care nici una nu are calificarea necesara pietei muncii si exista un necesar de 183 de posture.
In cadrul Spitalului Clinic Judetean de urgente ”Sf Spiridon Iasi” sunt 200 de infirmiere calificate si 34 de posturi necesare, iar DGASPC Vaslui sunt 115 infirmiere angajate, 0  calificate si 172 de posturi necesare. In Bacau , la Spitalul Judetean de Urgente, din cele 253 infirmiere angajate, doar 198 sunt calificate iar necesarul de posturi este de 200/436.
In regiunea Centru, in Harghita, conform Directiei de Sanatate Publica, sunt angajate 359 de infirmiere in unitatile spitalicesti si raportat la cele 1810 paturi putem vorbi de un numar de 0.2 infirmiere calificate/pat.
Situatia la nivelul judetelor este similara si la nivel national, raportul infirmiere/pat fiind de 0.2,sub media europeana 1/1(SC Hospital Consulting).
La nivel local lipsa infirmierelor este strans legata de dezvoltarea precara a serviciilor socio medicale la nivelul localitatilor mici-nu poti crea un serviciu daca nu ai personalul competent sa le furnizeze(Harta sociala a jud.Mures,2009).
De multe ori consideram ca rolul infirmierei nu este atat de important, iar atributiile sale, comparate cu cele ale unui medic par minore. Cu toate acestea, rolul infirmierelor, atât în cadrul echipei de îngrijire din spitale, precum şi în îngrijirile la domiciliu, este esential, ea contribuind, în special, la asigurarea nevoilor fundamentale aflate la baza piramidei lui Maslow, şi anume confortul fizic al pacientului şi nevoile fiziologice ale persoanei îngrijite.

Leave a Reply