PREZENTAREA PROIECTULUI

„Calificarea femeilor in meseria de infirmier o sansa pentru servicii medicale și sociale de calitate”,

ID 20338

Obiectivul general al proiectului consta in consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii si asigurarea accesului egal la ocupare pentru 865 de persoane din regiunile Centru, Vest si Nord-Est in vederea cresterii oportunitatilor de angajare ale femeilor in domeniul sanatatatii si social.

GRUPUL TINTA este format din:
– 765 de femei
– 20 de persoane angajate a autorităţilor publice centrale şi locale
– 80 de persoane angajate a organizaţiilor societăţii civile

Activitatile proiectului dedicate grupului tinta:
50 de vizite de informare in teritoriu in comunitatile aflate in regiunile Centru, Vest si Nord-Est
765 de femei (din mediul rural sau mediul urban care nu au calificarea necesara pentru a fi angajate ca infirmiere in cadrul serviciilor medicale sau socio-medicale furnizate in mediul rural/urban, femei care sunt angajate ca infirmiere, dar nu detin calificarea necesara,ceea ce determina un risc major de pierdere a locului de munca,femei fara loc de munca) vor participa la calificarea ce va urma standardele ocupationale pentru meseria de infimiera, nivel 2 calificare,COR 513 204.
10 articole despre programele de calificare si impactul lor asupra femeilor
– Un studiu privind segrearea profesioanala bazata pe egalitatea de sanse in ceea ce priveste profesiile, cariera si veniturile in sectorul sanatate si asistenta sociala realizat
350 de chestionare aplicate femeilor si angajatorilor din cele 2 domenii (sanatate si social) privind. Studiul ce va formula o serie de recomandari privind modalitatile de stimulare a accesului femeilor,in special din mediul rural si grupuri dezavantajate,la ocupare inclusiva si vor fi identificate microregiuni in care trebuie intervenit pentru dezvoltarea serviciilor
6 focus-grupuri si 20 de interviuri cu peste 100 actori locali si nationali din domeniul social,sanatate privind egalitate de sanse pe piata muncii realizate in cadrul studiului
47 sesiuni de formare furnizate de 85 de formatori
33.840 ore de formare (teoretice+practice) acordate
– Va fi achizionat instrumentar special(materiale sanitare, manechine pentru practica)
– Se va dezvolta prima asociatie profesionala pentru infirmiere (Asociatia va avea rolul de a promova drepturile femeilor calificate ca infirmiere si de a participa la dezbateri publice ce vizeaza legislatia cu impact direct asupra drepturilor femeilor angajate ca infimiere.Membrii fondatori ai asociatiei vor fi selectati din randul femeilor participante la cursul de calificare in functie de interesul de implicare pe termen mediu si lung in activitatea asociatiei)

Proiectul aduce o serie de beneficii pentru grupul tinta: 
1. Dezvoltarea competentelor care sa asigure accesul femeilor la locuri de munca din domeniul sanatatii si asistentei sociale pentru 765 femei din 3 regiuni;
2. Calificarea femeilor pentru a deveni infirmiere certificate va conduce negresit la cresterea numarului de locuri de munca pentru femei in cele 2 domenii in 3 regiuni.;
3. Cresterea calificarilor in domeniul sanatatii si asistentei sociale va determina cresterea calitatii serviciilor in aceste doua domenii;
4. Crearea primei asociatii profesionale a infirmierelor va conduce la imbunatatirea politicilor din domeniu pentru aceasta categorie profesionala si va asigura monitoizarea si reprezentarea drepturilor infirmierelor;
5. In urma analizei privind segrerarea profesionala in sectorul de sanatate si asistenta sociala,se asteapta cresterea nivelului de constientizare in plan local privind necesitatea realizarii politicilor publice sau institutionale pentru combaterea segregarii profesionale a femeilor si ocuparea de pozitii inferioare pe piata fortei de munca;
6. La nivelul a cel putin 100 de reprezentanti ai autoritatii publice locale si organizatii ale societatii civile se va promova aplicarea principiului egalitatii de sanse in politicile privind promovarea accesului inclusiv la ocupare;
7. Dezvoltarea aptitudinilor si calificarilor femeilor va conduce la cresterea calitatii serviciilor din cele doua domenii;
8. Proiectul va facilita crestrea nr.de servicii socio-medicale in mediul urban si rural si implicit va contribui la cresterea numarului de persoane angajate in serviciile medicale si sociale.

Valoarea total eligibila a proiectului : 5.881.056.90 RON, din care valoarea eligibila a finantarii nerambursabile este de 5.116.778.90 RON.
Proiectul este implementat de Asociația Caritas Alba Iulia Asistenta Medicala si Sociala in parteneriat cu Asociatia Four Change si Centrul Diecezan Caritas Iasi

Contact:
Asociatia Caritas Alba Iulia Asistenta Medicala si Sociala
Str. Szek, nr. 147, Miercurea Ciuc, Harghita
Tel.: 0730 258 163 | Fax: 0266 313 101 | E-mai: csaba.fodor@caritas-ab.ro